ست رنگی


تکنیک های ست کردن رنگ لباس

/%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3

ست کردن رنگ لباس برای بسیاری از افراد سخت است و نمیدانند هر رنگ لباس را باید با چه رنگی ست کنند به همین دلیل سعی میکنند همیشه رنگ های تیره و خنثی برای لباس هایشان انتخاب کنند.